1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by vtbm5712

 1. vtbm5712
 2. vtbm5712
 3. vtbm5712
 4. vtbm5712
 5. vtbm5712
 6. vtbm5712
 7. vtbm5712
 8. vtbm5712
 9. vtbm5712
 10. vtbm5712
 11. vtbm5712
 12. vtbm5712
 13. vtbm5712
 14. vtbm5712
 15. vtbm5712